Wileńskie kościoły

Wilno w swej staromiejskiej części zaskakuje ilością świątyń. Kościelne wieże i dzwonnice dominują w panoramach doskonale zarysowanych ze szczytów wzgórz otaczających miasto. Niezwykle bogata historia Wilna nierozerwalnie związana jest z miejscami kultu. Cześć świątyń została w ostatnich latach pieczołowicie odrestaurowana, są jednak jeszcze kościelne budowle opuszczone i zdewastowane, na których boleśnie odcisnęło się piętno terroru minionych epok.

Trzy dni to stanowczo za mało, aby zwiedzić całe wileńskie Stare Miasto, z tego też powodu zdjęcia, które prezentuję w cyklu „Spacerkiem po Wilnie” mają charakter wybiórczy. Podobnie jest i w przypadku „Wileńskich kościołów”, których zdjęcia publikuję poniżej.

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły

Wileńskie kościoły