Panorama sferyczna, to fotograficzny zapis sfery obejmujący swym zasięgiem pole widzenia równe 360 stopni w każdym kierunku. Panoramę sferyczną wykonuje się łącząc ze sobą w dedykowanym oprogramowaniu pakiet zdjęć wykonanych z użyciem głowicy do zdjęć panoramicznych odpowiednio skalibrowanej z uwzględnieniem zastosowanej optyki i korpusu aparatu.

Poniżej prezentujemy przykładową panoramę sferyczną. Zdjęcia zrobione zostały z platformy widokowej usytuowanej na jednym z kominów Zakładów Azotowych w Puławach.

 

Pojedyncze panoramy można łączyć w większe zbiory tworząc tzw. wycieczki lub spacery wirtualne.