Jak co roku 9 stycznia zgodnie z wieloletnią tradycją  w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny organizowany jest dla Korpusu Dyplomatycznego Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd.  Poniżej wybór zdjęć wykonanych na zlecenie Kancelarii Metropolity. Relacja i fotoreportaż z koncertu dostępny jest na stronie metropolitalnej.